REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä
Rakennusteho Oy, Krouvintie 5 90400 Oulu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jere Castrén 050 5500142, jere.castren@rakennusteho.fi

Rekisterin nimi
Rakennustehon asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Yhteydenpito asunnoista kiinnostuneisiin, asunnon varanneisiin ja ostaneisiin.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot, kuten:
– etu- ja sukunimi
– henkilötunnus (tai syntymäaika)
– kotiosoite
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja Helsingin kaupungin viranomaisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin tai muin teknisin keinoin. Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

Henkilötietojen poistaminen rekisteristä
Halutessaan rekisteröity voi pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot asiakasrekisteristä.

Evästeet